CSIE Working Papers
ISSN 2537-6187

Issue 10 | December 2018

THE IMPACT OF HIGH SKILLED MIGRATION (BRAIN DRAIN) ON REPUBLIC OF MOLDOVA, AN ANALYSIS OF POSSIBLE CONSEQUENCES AND APPROACHES TO MANAGE THIS PHENOMENON

Authors: Mihail CEBOTARI

Abstract: High skilled migration is an actual and important research topic, especially for Republic of Moldova. Moldova is a small, developing country which needs high skilled workforce for its future economic development. High skilled migration brings up an important question – is it necessary to regulate, control and limit this type of migration? To answer this question the author analyzes the existing activities and initiatives in this field, and the initiatives of Moldovan authorities to regulate and monitor this type of migration. Also the research looks to identify good practices and effective measures to legally regulate high skilled migration. For this purpose are examined the conclusions and data from different economic, sociological and legal sources. The identified information permits to conclude the lack of interest from Moldovan authorities to research this form of migration. Also it identifies the absence of initiatives for its regulation and control. In this context the article offers recommendations on what could be done to improve the existing situation.

Keywords: high skilled migration, brain drain, brain waste

Pages: 6-16 | Full text (PDF)

REFORMING THE AGRICULTURAL LAND MARKET: EU EXPERIENCE FOR UKRAINE

Authors: Olena CHYGRYN, Olena IVAKHNENKO

Abstract: The need to introduce a full-fledged land market is conditioned by the realities of today. Land, a significant component of the productive forces, is still not integrated into a civilized market exchange in Ukraine. The paper is devoted to the substantiation of the need to reform the agricultural land market in Ukraine. The state of the agricultural land market in Ukraine is analyzed. The author emphasizes that in this connection the creation and functioning of a civilized agricultural land market requires the strengthening of state regulation in this area. It can stop not only the agrarian crisis, but also the economic crisis in general. The main features of the land market in other European countries are described. The author emphasizes that the EU has vast experience in this area that Ukraine can use to reform the agricultural land market. The author emphasizes that before removing the moratorium a number of problems related to the introduction of the land market in Ukraine have to be solved.

Keywords: land market, rational land use, land relations, management, moratorium, agrarian nature management.

Pages: 17-29 | Full text (PDF)

RECIPROCITATEA RAPORTURILOR DINTRE AXELE ANCORELOR CARIEREI ÎN DOMENIIILE PROFESIONALE: MEDICINĂ, EDUCAȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Authors: Mariana ZUBENSCHI

Abstract: Reciprocitatea raporturilor ancorelor carierei se axează gnostic pe modelul ancorelor carierei dar și a teoriilor și abordărilor constructiviste ale carierei: precum teoria sistemelor cadru care acordă o importanță deosebită dezvoltării profesionale, teoria constructivă a carierei, teoria haosului carierei și teoria ecologică a consilierii în carieră. Această reciprocitate este ipotetizată în sintagmele primei ipoteze: Mediile profesionale din sfera serviciilor destinate societății tind să mobilizeze primar ancorele axate pe nevoi și valori, iar secundar cele axate pe talente. Astfel pentru a proba validitatea ei și a ipotezelor sale vom cerceta nivelele și raporturile scalelor.

Keywords: ancorele carierei axate pe nevoi, valori și talente.

Pages: 30-43 | Full text (PDF)

TEORIILE SOCIOLOGICE ALE MIGRAȚIEI

Authors: Ecaterina ZUBENSCHI

Abstract: Migraţia este unul dintre procesele sociale care a influenţat şi influenţează profund societatea actuală, milioane de cetăţeni de diferite naționalități, din țările de emigrare aleg calea migrației. Migraţia persoanelor din Republica Moldova este una dintre principalele migraţii dinspre estul spre vestul continentului, o migraţie foarte dinamică, a cărei abordare necesită o viziune diferenţiată şi complexă.
Ținând cont de multitudinea teoriilor sociologice ale migrației, ne propunea să descriem doar unele teorii, care după părerea noastră au o popularitate mai înaltă și care reflectă mai adecvat cauzalitatea migrației sociale.
Rolul temei abordate este de a familiariza publicul interesat în domeniul migrației cu dezbaterile teoretice din câmpul studiilor de migraţie, discutând tipologiile şi teoriile sociologice despre migraţie, grupate în funcţie de tematica teoretică abordată. Astfel, prin această structurare intenţionăm constituirea unui dialog între teoriile prezentate şi cauzalitatea migrației, precum şi între diferitele perspective teoretice utilizate.

Keywords: teoriile sociologice ale migrației, legea oportunităților vicariante, mijloace de integrare a migraților

Pages: 44-60 | Full text (PDF)

ABORDĂRI NOI ȘI OPORTUNITĂȚI DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Authors: Iurii ZAMA

Abstract: Articolul abordează importanța turismului pentru economia țărilor lumii și a oportunităților pe care Republica Moldova trebuie să le aplice pe larg pentru a valorifica potențialul turistic. Chiar dacă Moldova are un teritoriu limitat, totuși acest spațiu dispune de anumite avantaje competitive accentuate ca de exemplu prin agroturism sau turism vitivinicol. Practica actuală arată totuși că adesea turismul este doar o strategie reușită de marketing care atenționează anumite valori ale unor spații istorice sau naturale, sau alteori reprezintă un rezultat al asocierii cu un frumos sau exclusiv căutat pentru a face un selfie/check-in destinat rețelelor de socializare. Se vor evidenția pe de o parte câteva abordări inovative pentru piața locală de turism dar pe larg utilizate la nivel internațional și pe de altă parte îndrăznețe pentru companiile de turism locale și din Romania. Într-o economie a turismului, imediat internațională, Republica Moldova trebuie să execute strategii inovative și îndrăznețe pentru a beneficia de influența favorabilă a sectorului turistic asupra influxului de capital.

Keywords: turismul, potențial turistic, strategii de marketing, promovare, turismul vitivinicol, turism rural, etc.

Pages: 61-73 | Full text (PDF)

THE ROLE OF THE STATE AND UNIVERSITIES IN GENERATING INNOVATION

Authors: Victoria SIRBU

Abstract: It cannot be denied that innovation is a process that is happening continuously and in every sector of the economy. This is why the question who is the main force behind innovation appeared. Some scholars think that the private sector does the job, while others believe that the university and the public sector play a big role in creating innovation. Even so, as this qualitative research shows, neither actor is more important than the other, as they all contribute to generating innovation. Moreover, the Entrepreneurial State theory by M. Mazzucato and the Triple-Helix Model by Etzkowitz H./Leydesdorff L. come to explain that the state and university has a significant role in innovation, similar to the private sector. On top of it, the Triple-Helix Model suggests that the innovation of nowadays is a result of interconnections between the university-industry-government and it cannot develop without the other. Thus, this leads to the idea that innovation is happening because of more factors that need to be properly commercialized and made visible to the public in order to change the misunderstanding created.

Keywords: innovation, industry, university, government, Triple Helix, Entrepreneurial State.

Pages: 74-83 | Full text (PDF)