CSIE Working Papers
ISSN 2537-6187

Issue 12 | June 2019

Calitatea Studiilor Universitare și Inserția Pe Piața Muncii a Absolvenților în Republica Moldova

Authors: Rodica CRUDU, Lucia SAVA

Abstract: Tendințele actuale în domeniul educației și politicii pieței muncii, presiunea din partea guvernelor, organizațiilor finanțatoare, studenților și a părinților, au determinat ca universitățile să-și concentreze eforturile în vederea creșterii calității programelor de studii, astfel încât să absolvenți angajabili. Un rol important în această direcție îl dețin structurile interne și externe de asigurare a calității, care acordă suportul necesar și monitorizează măsurile de îmbunătățire continuă a calității serviciilor educaționale întreprinse de instituțiile de învățământ superior. O revizuire a literaturii despre inserția pe piața muncii a absolvenților este o necesitate clară astăzi, iar prezenta cercetare realizează acest lucru prin rezumarea articolelor majore despre aspectele teoretice și empirice ale inserției pe piața muncii a absolvenților programelor de studii universitare. În ciuda numărului mare de studii, angajabilitatea absolvenților suferă de lipsa de control teoretic și de politizare, care par să devină obstacole majore pentru evoluțiile viitoare ale conceptului. De asemenea, sunt analizate politicile promovate de diverse țări în promovarea și asigurarea calității în învățământul superior, dar și asigurarea unui nivel sporit de anagajabilitate a absolvenților programelor de studii. Rezultatele cercetării arată că la proiectarea planurilor de învățământ, universitățile implică actorii interesați, cel mai des fiind implicate cadrele didactice, reprezentanții structurilor manageriale și studenții. Unele universități implică în acest proces reprezentanții angajatorilor. Universitățile dețin registre de evidență (parțială) a absolvenților, în cadrul cărora monitorizează traseul profesional al acestora în primii ani după absolvire. De cele mai multe ori, datele incluse în registre sunt incomplete sau incorecte.

Keywords: universități, absolvenți, asigurarea calității, inserția pe piața muncii

Pages: 6-27 | Full text (PDF)

Inovația și alți Determinți Specifici ca Elemente Cheie de Bunăstare în Uniunea Europeană

Authors: Marina POPA

Abstract: Bunăstarea a devenit un subiect ultradiscutat, făcînd referire la evaluarea calității vieții și a situației acesteia. Promovarea bunăstării cetățenilor săi este un obiectiv-cheie pentru Uniunea Europeană și a câștigat importanță în agenda politicii sociale în ultimul deceniu. Pentru a surprinde complexitatea acestui fenomen, instituțiile europene au început să pună accent și pe alți indicatori în afară de PIB, ce ar demonstra calitatea vieții în comunitatea europeană. În lucrarea respectivă, autorul cercetează măsurarea progresului, a bogăției și a bunăstării în țările Uniunii Europene prin dezvoltarea unor indicatori care să completeze cifrele PIB, incluzînd aspecte de inovație, fluxuri financiare-comerciale și sociale. Analiza este efectuată prin prisma indicatorilor macroeconomici oferiți de Eurostat, OCDE, UNCTAD privind calitatea vieții economice și sociale din UE, astfel propunîndu-se diverse modele de urmat, bazate pe conceptul de inovație privind atingerea gradului înalt de bunăstare a factorului uman.

Keywords: inovație, bunăstare, locuri de muncă, fluxuri economice, coeziune, comunitar, creștere economică.

Pages: 28-38 | Full text (PDF)

External Assistance and its Effects on Eradicating Poverty

Authors: Meri CAZACU, Rodica CRUDU

Abstract: Poverty is a multidimensional socio- economic phenomenon. It entails more than the lack of income and productive resources to ensure sustainable livelihoods, its manifestations include hunger and malnutrition, limited access to education, health care and other basic services, social discrimination, high rates of disruptive or disorderly behavior and exclusion as well as the lack of participation in decision-making. Various social groups bear a disproportionate burden of poverty. After the World War II efforts in combating poverty have increased, bringing mixed results and opinions. As of today, there is a large number of specialized international organizations that focus on poverty reduction.

Keywords: poverty; foreign aid, development aid; ODA; poverty headcount

Pages: 39-45 | Full text (PDF)

International Cooperation in Global Issue Solution Regarding Environmental Protection

Authors: Tatiana AUZEAC, Zorina SISCAN

Abstract: In the modern world, environmental problems have reached a global level. Addressing environmental problems at the national and regional level is no longer as effective as it was, and the role of international cooperation is to support and complement national efforts. The exit to the international level of the issues of settling relations regarding environmental protection is due to two main factors. First, the development of scientific and technological progress. Secondly, a sharp increase in the population of humanity, which leads to an imbalance of world ecological relations. Only by working smoothly and together, countries can achieve a positive result that will make it possible to live on this planet for our descendants. The environmental problem is global; therefore, it requires global action.

Keywords: environmental problems; international cooperation; international relations

Pages: 46-54 | Full text (PDF)

The Role of the BRICS Countries in the Geographical Distribution of the World Trade

Authors: Diana LESNIC, Rodica CRUDU

Abstract: Today there are changes in the models of the world economy, the increased role of developing countries on global arena and within international organizations, power shifts to developing world. The recent growth of emerging economies, mainly represented by BRICS has established a new path for international economic relations, by creating a solid counterweight to the global economic players, such as US and EU. This article provides some clues how BRICS countries influence upon international trade and what role do they possess in the global distribution of trade flows.

Keywords: International trade, BRICS, World Economy, Influence, International Relations

Pages: 55-66 | Full text (PDF)

The Evolution of Economic Relations Between the Republic of Moldova and the European Union in the Period of 2007-2018

Authors: Diana PERJU, Rodica CRUDU

Abstract: This paper analyses the evolution of economic relations between the Republic of Moldova and the European Union during 2007-2018, assessing the main achievements made by the Republic of Moldova in the realization of its "European dream", as well as the major challenges that it faces in cooperation with the EU. The analysis includes a short history of relations between the parties, indicating the most important events that occurred during 2007-2018; the impact of the EU-Moldova Association Agreement, including DCFTA, upon economic development of the Republic of Moldova; the results of financial assistance offered by the European Union in different sectors of Moldovan economy, as well as the main challenges occurred in cooperation between the parties. Additionally, the paper provides an overall picture of the energy sector of the Republic of Moldova, as one of the greatest priorities for the country and presents the main strengths, weaknesses, opportunities and threats of it. The methodological base of the paper consists in the analysis of applicative methods, quantitative and qualitative research analysis, analysis of various documents that help to study in details the evolution of relations between the countries and formulate conclusions regarding the investigated topic. The study concludes that the relations between the Republic of Moldova and the European Union evolved a lot in the period of 2007-2018, but nevertheless, in order to close the ties between the parties there is a need for the Republic of Moldova to work hard on its reform agenda and solve the major problems that it faces.

Keywords: Republic of Moldova, the European Union, the EU-Moldova Association Agreement, DCFTA, evolution, energy, achievements, challenges.

Pages: 67-83 | Full text (PDF)