CSIE Working Papers
ISSN 2537-6187

Issue 13 | September 2019

Assimilation of the Western model – strategic contribution to the building and strengthening of the Republic of Moldova state

Authors: Aurelian LAVRIC

Abstract: The problem of the building and consolidation of the Republic of Moldova state is closely related to the models that government and society adopt, assimilate and implement in order to achieve the desired results. It is a problem of mentality and approaching. Building the wealth of the nation and strengthening the power and prestige of the state on the international arena are directly dependent on the assimilation and implementation of the successful formulas of the rich and powerful states. As an example for the Republic of Moldova, EU Member States can serve. It is an important advantage for Moldovan nation the proximity to EU community. Using the comparative advantage, identifying and raising awareness of the factors that can lead to the well-being and their use – here are some of strategic objectives for the Moldovan government, regardless of its political affiliation – the name of the party – and of the ideological coloratura. The Western path of economic consolidation and building of an open, competitive society must be a major goal, because following this path represents a strategic contribution to the building and strengthening of the state of the Republic of Moldova. The fact that the EU is open to help Moldova on this way is an invaluable benefit. Such examples as China or “East-Asian Tigers” – states like Singapore and others, which implemented advanced Western approaches – represent a clear argument for Moldova to develop its economy in an innovative and competitive way, in order to consolidate the society and the state.

Keywords: Western model, strategy, state building, state consolidation, Republic of Moldova.

Pages: 6-16 | Full text (PDF)

Internal fight for power, external forces for development-analyzing Moldova’s case

Authors: Laura BACIU

Abstract: This is a theoretical article and aims to analyze in a brief manner the development situation of Republic of Moldova, a country that seeks to create the proper setting for economic growth, political agreement, respect of the human and civil rights, advancements in the relations with neighbours and the European Union. The research is a qualitative one, based on the existing statistics and tries to explain the challenges of this country since it’s internal and external politics are depending on the major players from the east(like Russia, it’s most powerful neighbour, Ukraine, The Caucasian countries etc.) as well as on the major player of the west(like EU or United States of America). Not being fully equipped for dealing with the negative effects of social and economic crisis, Moldova relies on European programmes that can reduce an asymmetric development caused by a political system of win-loss situation, an economic system of struggle for enterprises, a soft power not entirely established and a civil society that can be easily manipulated. The result of this research is that while the internal context is a continuous fight for power, there are external forces that want to develop this nation. One future aspect that is interesting to look up to is how can Republic of Moldova to use the know-how from the outside in order to increase the know-how from the inside.

Keywords: development, power, projects, empowerment, democracy

Pages: 17-27 | Full text (PDF)

Studenții ca beneficiari și actori ai procesului de evaluare externă a calității: practica Europeană și experiența ANACEC

Authors: Lucia SAVA

Abstract: Actualmente, învățământul superior are un rol foarte important în dezvoltarea social-economică și culturală durabilă a societății, cât și în formarea abilităților și competențelor adecvate absolvenților, astfel încât aceștia să corespundă cerințelor pieței muncii și tendințelor din domeniul de formare profesională. Fiind afectate de transformările societale globale, instituțiile de învățământ superior trebuie să-și revadă oferta educațională, să-și adapteze procesele educaționale spre o abordare mai centrată pe student, să asigure flexibilitate și să creeze oportunități, care să le permită studenților să-și stabilească trasee individuale de învățare, să acumuleze competențe profesionale în corespundere cu interesele personale și cu cerințele angajatorilor. În calitate de beneficiari importanți ai sistemului educațional, studenții trebuie să participe la aceste schimbări. De asemenea, un rol important îl dețin structurile interne și externe de asigurare a calității, care acordă suportul necesar și monitorizează măsurile de îmbunătățire continuă a calității serviciilor educaționale întreprinse de instituțiile de învățământ superior. Agențiile europene au acumulat deja o experiență bogată în dezvoltarea sistemelor naționale de asigurare a calității și în cooperarea internațională din SEÎS. Spre deosebire de alte state europene, Republica Moldova se află la începuturile acestor transformări complexe din domeniul asigurării calității serviciilor educaționale. ANACEC este o instituție nouă pe piața educațională, care are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale. Studiul abordează implicarea studenților, ca actori importanți ai procesului educațional, în procesele de asigurare a calității din sistemul universitar european și din Republica Moldova.

Keywords: Spațiul European al Învățământului Superior, asigurarea calității, evaluare externă, Standarde și linii directoare europene, ANACEC

Pages: 28-46 | Full text (PDF)

Competenţele profesorului în şcoala contemporană Europeană

Authors: Vergina MOGOŞAN

Abstract: Lucrarea de faţă îşi propune să arate rezultatele cercetării întreprinse cu privire la competenţele psihosociale ale profesorilor din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, la un număr de 200 de profesori din 9 şcoli din România, nivel preuniversitar , urban şi rural, în contextul transformărilor perpetuei din educaţie,cu scopul de a descoperi posibilităţile de optimizare a sistemelor educaţionale contemporane. Studiul experimental cognitiv privind competenţele psihosociale ale cadrelor didactice a fost sistematizat într-un conţinut, în baza identificării opiniei cadrelor didactice și , realizat prin anchetarea psihosocială. În acest context, ancheta psihosocială reprezintă o metodă activă de cercetare, aplicarea ei înseamnă implicit „acţiune socială”, proces de influenţă, instruire, educaţie. Caracterul activ al anchetei constă în aceea că, prin conţinutul întrebărilor sale, ea atrage atenţia subiecţilor investigaţi asupra problemelor supuse cercetării, cu acest prilej, faptele necunoscute sau parţial cunoscute pot deveni pe deplin cunoscute. Ancheta în investigaţia psihosocială a competenţelor cadrului didactic a fost metoda descriptivă prin care am obţinut idei, informaţii despre motivele dezvoltării personale.

Keywords: profesor, competenţe,educaţie, hibridizare,roluri,relaţii, comunicare, societate

Pages: 47-58 | Full text (PDF)

Migrația internațională a tinerilor

Authors: Larisa-Loredana CIULPAN-DRAGOMIRESCU

Abstract: Scopul prezentei cercetări este acela de a afla estimativ procentajul tinerilor ce doresc să plece în alte țări și nevoile ce le guvernează această decizie. Am intervievat 100 de adolescenți pe bază de chestionar, cu diverse vârste, diverse nevoi și în mod deliberat diverse aspirații. Fiecare participant ce a completat acest chestionar și-a spus propria poveste, și-a spus nemulțumirile, dorințele și necesitățile, iar noi ne-am dorit pe baza rezultatelor să putem trage o concluzie și să vedem ce anume îi influențează pe tinerii adolescenți să emigreze din țară. În urma acestei cercetări am ajuns la concluzia că dintre cei 76 de băieți și fete din mediul urban, aproape 79% ar alege să plece pentru o perioadă medie de 1-5 ani, datorită studiului și al curiozității, iar dintre cei 24 de băieți și fete din mediul rural, aproximativ 75% ar alege să emigreze pentru o perioadă scurtă de 3 luni până la 1 an, datorită curiozității și a nevoii banilor. Ca concluzie, tot mai mulți adolescenți sunt nevoiți să se confrunte cu dificultățile din propria țară și încearcă să-și găsească o speranță, pentru o viață mai bună în exemplele oamenilor din alte țări.

Keywords: adolescenți, educație, globalizare, migrație, oportunitate, resurse, venit

Pages: 59-66 | Full text (PDF)