CSIE Working Papers
ISSN 2537-6187

Issue 2 | September 2016

Tendințe de Globalizare și Regionalizare

Authors: Mircea DIAVOR

Abstract:În ultimele câteva decenii am asistat la o perioada de deschidere economică fără precedent. Globalizare a redus numărul populaţiei care trăiesc în sărăcie extremă, însă efectele pozitive nu au fost resimţite de toţi în aceeşi măsură. Conflictele din ultimii ani şi razboiul hybrid declanşat de unii actori au dus la modificarea ordinii mondiale, la trecerea de la o ordine multilaterală la una multipolară. Securitatea naţională va fi o prioritate în următoarele decenii. Creşterea nationalisnului în toate statele dezvoltate la fel va contribui la un accent pe crearea unor puteri regionale, şi respingere globalizării. De asemenea asistăm la etapă începutul celei de a patra revoluţie industrială care va avea un afect profund în toate domeniile.

Keywords: Globalizare, Regionalizare, Comerţ, Revoluţie Industrială, Multipolară

Pages: 6-12 | Full text (PDF)


Efectele Cooperării și Integrării Economice Regionale Asupra Țărilor Lumii

Authors: Marina TABAC

Abstract: În studiul dat se analizează importanţa cooperări şi integrării economice regionale, efecte lor asupra ţărilor lumii şi economiilor lor.Ca exemplu sunt luate ţările participante ale Uniunii Europe: România şi Bulgaria. Se analizează comerţul exterior a acestor ţări înainte de a deveni membru al uniunii regionale ş cele de după. Prin analiza acestor economii naţionale se fac concluzii referitor la importanţa participării Republicii Moldova în procesele de cooperarea şi apoi integrare economică regională cu organizaţii interstatale.

Keywords: Cooperarea şi Integrarea Economică Regională, Comerţul Exterior, Exportul, Importul

Pages: 13-21 | Full text (PDF)


Eveluția Comerțului Exterior al Republicii Moldova cu Uniunea Europeana și Determinarea Factorilor Influenți

Authors: Xenia MIGOVA

Abstract:Acest articol examinează relațiile comerciale bilaterale al Republicii Moldova și Uniunii Europene prin analiza fluxurilor de bunuri în dinamica și după grupe de produse cu indicarea factorilor care au influenţat asupra acestei evoluţii. O atenție specifică este acordată regimului comercial preferențial care a contribuit la deschiderea graduală a pieței comunitarepentru exporturile moldovenești. Totodată este prezentată evaluarea impactului acordului ZLSAC din aspectul reducerii barierelor comerciale, şi efectele acestei liberalizării. În acest context sunt prezentate provocările potenţiale şi sunt propuse acţiuni prin care Republica Moldova poate beneficia din avantajele liberalizării comerţului cu UE.

Keywords: Republica Moldova, Ue, Comerțul Exterior, Acordul De Asociere, Relațiile Comerciale, Zona De Liber Schimb Aprofundat Și Cuprinzător (Zlsac)

Pages: 22-32 | Full text (PDF)