CSEICentrul de Studii în Integrare Europeană (C.S.I.E.) este înfiinţat de Academia de Studii Economice din Moldova. C.S.I.E. este creat in cadrul proiectului TEMPUS JEP_27034_2006 ”Master Studies in European Integration and Neighbourhood Policy - MEINEPO”.

C.S.I.E. funcţionează ca un departament inter-facultăţi al Academiei de Studii Economice din Moldova in baza Regulamentului. C.S.I.E. dispune de o echipă tînără formată din 6 persoane (de bază) care împreună cu partenerii invitaţi oferă programe academice de educaţie, cercetare şi consultantă, menite să promoveze valorile europene, să încurajeze dialogul în probleme referitoare la integrarea europeană şi să contribuie la pregătirea accesului Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Activităţile sale au o finalitate practică, legată de elaborarea politicilor în următoarele domenii: dezvoltare economică regională și transfrontalieră, guvernare locală, dezvoltarea antreprenoriatului social și financiar-durabilă a universităților. Centrul acţionează ca un element de conexiune între mediul academic, factorii de decizie politică şi mediile locale şi regionale de afaceri.