CSEI

Despre Centrul de Studii in Integrare Europeana

Centrul de Studii în Integrare Europeană (C.S.I.E.) este înființat de Academia de Studii Economice din Moldova. C.S.I.E. este creat in cadrul proiectului TEMPUS JEP_27034_2006 ”Master Studies in European Integration and Neighbourhood Policy - MEINEPO”.

C.S.I.E. funcționează ca un departament inter-facultăți al Academiei de Studii Economice din Moldova in baza Regulamentului. C.S.I.E. dispune de o echipă tînără formată din 6 persoane (de bază) care împreună cu partenerii invitați oferă programe academice de educație, cercetare și consultantă, menite să promoveze valorile europene, să încurajeze dialogul în probleme referitoare la integrarea europeană și să contribuie la pregătirea accesului Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Activitățile sale au o finalitate practică, legată de elaborarea politicilor în următoarele domenii: dezvoltare economică regională și transfrontalieră, guvernare locală, dezvoltarea antreprenoriatului social și financiar-durabilă a universităților. Centrul acționează ca un element de conexiune între mediul academic, factorii de decizie politică și mediile locale și regionale de afaceri.

C.S.I.E. asigură managementul proiectelor în derulare și furnizează servicii suport pentru diferite grupe-țintă.

Misiunea C.S.I.E. este de a contribui la dezvoltarea unui mediu cultural, economic și social adecvat in cadrul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Obiectivele generale propuse pentru realizarea misiunii C.S.I.E. sunt:

  • inducerea, diseminarea și instituționalizarea ideilor de apartenență la civilizația europeană și a sincronizării cu modelul UE ca o alternativă viabilă pentru Republica Moldova;
  • formarea unei opțiuni responsabile a cetățenilor și comunităților locale privind integrarea europeană, în spiritul valorilor individualismului, civismului și raționalismului economic occidental, care au generat Europa modernă;
  • dezvoltarea unei culturi organizaționale în instituțiile publice și întreprinderile de afaceri din Republica Moldova, care să pună în valoare competențele individuale și principiile societății deschise.

Obiectivele specifice ale C.S.I.E. sunt:

  • inițierea și dezvoltarea educației în domeniul integrării europene;
  • extinderea și consolidarea disciplinelor de studii europene în instituțiile de educație preuniversitară și universitară;
  • dezvoltarea cercetării științifice în domeniul integrării europene cu focalizare pe extinderea UE către țările Est Europene și Caucazului de Sud și ameliorarea perspectivelor de integrare a Republicii Moldova, în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, prin dezvoltare regională și consolidarea cooperării transfrontaliere;
  • facilitarea și promovarea informării publicului larg privind procesul de aprofundare și extindere a integrării europene;
  • furnizarea de suport profesional pentru elaborarea și managementul proiectelor europene.