CSEI

CONTACTE

Academia de Studii Economice din Moldova
Centrul de Studii in Integrare Europeana
Str. Banulescu-Bodoni 59, Bl. B, oficiul 702
Tel: (+373-22) 402834
www.csei.ase.md