CSEI

ACTIVITĂȚI

ÎN SCOPUL ÎNDEPLINIRII MISIUNII ŞI OBIECTIVELOR PROPUSE, C.S.I.E. DESFASOARA URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI: EDUCAŢIE, CERCETARE, INSTRUIRE, CONSULTANŢĂ ŞI INFORMARE - PROMOVARE.

 • Programul de educaţie este destinat pregătirii de specialişti în domeniul integrării europene prin formare iniţială, postuniversitară şi continuă
 • Programul de cercetare multidisciplinar, evaluează impactul extinderii UE asupra ţărilor din Europa de Est, în special Republica Moldova, pe segmentele: comerţ, economie, politici, securitate, ştiinţă, tehnologii informaţionale şi inovare, mediu, dezvoltare, valorile democratice, sociologie şi cultură.
  C.S.I.E. elaborează proiecte şi asigură diseminarea şi multiplicarea la scară regională şi naţională a rezultatelor cercetării.
  C.S.I.E. contribuie la schimbul de informaţii şi elaborarea de proiecte de cercetare în colaborare cu parteneri din ţară şi străinătate. Prin programul de cercetare ştiinţifică se impun investigaţii privind procesul de aprofundare şi extindere a integrării europene, în general şi teme privind dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră, în special.
  C.S.I.E. va reuni resursele şi competenţele cadrelor didactico – ştiinţifice din cadrul ASEM şi experţi independenţi din afară.
 • Programul de instruire se adresează profesorilor din învăţământul liceal, funcţionarilor din administraţia publică, specialiştilor şi managerilor din sectorul de afaceri, în general tuturor celor interesaţi să acumuleze cunoştinţe generale şi speciale despre integrarea europeană şi practici de afaceri în mediul european. C.S.I.E. va oferi cursuri specializate în domeniile: Integrare europeană, Dezvoltare regională, Administraţie publică, Managementul proiectelor, Protecţia mediului, Turism. Acest program se va derula prin module de curs de scurtă durată, pentru formare continuă, organizate în cadrul ASEM şi în Centrele teritoriale ale Agenţilor de Dezvoltare Regională din Moldova. Finalitatea cursurilor de scurtă durată va consta în atribuirea unui certificat.
 • Programul de consultanţă se focalizează pe consilierea agenţilor economici şi a persoanelor fizice pentru elaborarea proiectelor finanţate din fonduri UE. C.S.I.E. asigură şi consilierea structurilor de învăţământ, pentru ameliorarea dimensiunii europene a învăţământului în Republica Moldova.
 • Programul de informare şi promovare este destinat formării unei opinii raţionale şi pertinente a cetăţenilor în legătură cu tendinţele actuale ale integrării europene şi importanţa considerabilă a aderării Republicii Moldova la UE. De asemenea, acest program vizează informarea promptă a publicului privind oportunităţile de finanţare a diverselor proiecte, oferite de instituţiile specializate ale UE. El se va concretiza în realizarea activităţilor de editare, şi anume a publicaţiilor, pliantelor, broşurilor despre politicile, instituţiile şi evenimentele europene, organizarea de workshop-uri cu participarea vieţii publice, de afaceri şi academice, publicarea de articole şi comunicate de presă, participarea membrilor C.S.I.E. la emisiuni radio şi TV. În acelaşi timp, biblioteca C.S.I.E. va fi deschisă publicului larg, oferind accesul la cărţi, reviste şi alte materiale documentare.